dimarts, 5 de desembre de 2017

iFest Catalunya 2017

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Activitats Físiques i Esportives de l'escola va participar a la 2a edició de l'iFest de Catalunya amb un equip de 15 persones. Més de 7000 joves aprofitaren la jornada treballant amb el mètode Lombard per generar idees i crear en equip durant tot un dia.

L'equip "AAFE Team" repartit en Equip de pista (4 persones) i Equip de grada (11 persones) va treballar la seva idea seguint una sèrie de fases fins arribar a la de comunicació seguint aquests ordre:

Fase 1: 
Escollir el repte i plantejar el problema a resoldre. El nostre repte....... dins el grup de MALALTIES INFECCIOSES: Podem assabentar-nos abans de que apareixen els símptomes?
Fase de divergència (obrir molt la ment per generar idees).

Fase 2:
Convergència. Votar les 3 idees millors. Convertir la idea en solució. la nostra: QUICK MEDICAL ANALYSIS

Fase 3:
Prototipatge (tasques: validar idees, fer prototip, model de negoci...)

Fase 4:
Comunicació. Preparar l'estructura (problema a resoldre, beneficis a la societat, eslogan...). 1 minut de presentació.Va ser una gran jornada.