divendres, 24 de febrer de 2017

Bicia'ts!

Aquesta setmana els alumnes de Grau Mitjà de Conducció d'activitats fisicoesportives en el Medi Natural han acumulat una nova experiència d'aprenentatge en un entorn real mitjançant 3 activitats amb els alumnes de 6è de primària de l'escola. Aquestes activitats, que coincidien amb la Setmana Cultural on els més petits treballaven aspectes relacionats amb la bicicleta desde diferents àrees (recorregut cadena, palanques, càlcul distàncies, orientació en mapes,...), consistien en la realització de dos rutes (una escolar i una de tècnica), un taller de mecànica bàsica i un de principis de conducció. Les rutes van ser dissenyades i guiades pels futurs professionals, i les activitats en format de circuit per estacions van ser dinamitzades pels mateixos. Els objectius d'aquest projecte conjunt, com per exemple, aprendre a posar la cadena, arreglar una roda punxada, conèixer la postura correcta sobre la bicicleta, utilitzar correctament el canvi de marxes, reconèixer el material de reparació o identificar les combinacions que forcen la cadena, es van treballar mitjançant diferents jocs, amb clares explicacions prèvies dels monitors. Aquesta vivència es va valorar molt positivament per totes les parts implicades tant pels aprenentatges adquirits com per l'estona disfrutada. Moltes gràcies a tots, una vegada més, per fer-ho possible i, a més a més, aconseguir fer-ho així de bé!