dilluns, 30 de gener de 2017

Pip! Pip! Piiiiiiiiip! Fi del 1r semestre

Aquesta última setmana sencera de febrer hem començat el 2n semestre dels Cicles Formatius. Aquesta novetat organitzativa (dos semestres enlloc de tres trimestres) d'aquest curs escolar suposa que alguns crèdits ja estiguin finalitzats per aquestes dates com per exemple: Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives en el cas dels alumnes de 2n de CFGS , el bloc de natació dins d'activitats fisicoesportives individuals (natació) de 1r de CFGS o el crèdit de Fonaments de l'activitat física que cursen els alumnes de Grau Mig. Aquest canvi fa que l'alumnat tingui menys crèdits en un semestre i que un mateix crèdit el tinguin més sovint, fent els continguts treballats més presents. Amb aquestes fotos de comiat del crèdit de Fonaments de Grau Mig donem pas a nous coneixements de Fonaments biològics i bases de condicionament físic (2n CFGS), el bloc d'atletisme (1r) i Primers Auxilis (GM), entre d'altres.