dimarts, 18 de novembre de 2014

Fonaments: Resistència

Els alumnes de 2n de Grau Superior han començat la part pràctica dels treballs de resistència. El treball s’elabora a manera de petit projecte II+D: cada alumne serà l’entrenador personal d’un altre alumne de classe. Així doncs, després de recollir dades de la seva freqüència cardíaca basal, freqüència cardíaca màxima, velocitat aeròbica màxima, edat sexe, esport que es practica a l’actualitat, freqüència setmanal d’aquest esport, entre altres dades que puguin ser rellevants, cada entrenador personal haurà de dissenyar entrenaments d’aeròbic lleuger, mitjà i intensiu per al seu esportista.
Les classes de Fonaments de l’activitat física, a partir d’aquest moment, traslladaran el seu laboratori a l’estadi d’atletisme per tal de recollir dades, bàsicament de velocitat i de freqüència cardíaca, per tal de comprovar si els entrenaments dissenyats són vàlids per al practicant.

Òbviament, com no pot ser d’una altra manera, per iniciar el projecte necessitàvem les dades del practicant, algunes d’elles extretes gràcies al test de la Course Navette. Aprofitem aquest espai per deixar-vos algunes de les fotografies de la prova. Us seguirem informant!

Ferran Roca