dimarts, 4 de novembre de 2014

Animació i dinàmica de grups

Dintre el currículum del Cicle formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats físiques i esportives al medi natural trobem el crèdit d’animació i dinàmica de grups.
En aquest es fa un anàlisi de l’individu i d’aspectes de la seva personalitat per entendre el paper que té en un grup. S’estudien els diferents tipus de grups que el futur tècnic es trobarà en l’àmbit professional i com actuar segons el context que s’hi doni.
També es treballaran aspectes com la resolució de conflictes i la comunicació verbal i no verbal, eines imprescindibles pel bon lideratge del grup.

El format de les sessions és una mescla teòrica-pràctica, on per tal de vivenciar els diferents continguts teòrics, es realitzen tècniques i dinàmiques de grup, que intenten que l’alumne, a partir de situacions fictícies plantejades pel professor o pels propis companys, practiqui activament la gestió de grups.

Roger Vidal